Kreativitet 24.se

Start Föreläsningar Kurser

Motivationsföreläsningar: Möjlighetsskapande arbetsplatser och företag skapas av möjlighetstänkande och motiverade människor. Vill ni ta nya steg framåt i er verksamhet? Vill ni utvecklas som team och organisation? Boka en inspirerande föreläsning om tankar, motivation, kommunikation och framsteg.

Forskning visar att målfokuserad kreativitet stärker människors motivation, engagemang och resultat.

Motivation och möjligeter


Vill ert företag bli bättre på att tänka nytt, att tänka framåt och att se möjligheter – där många människor ofta ser hinder och begränsningar snarare än möjligheter till nya framsteg?

Motivation, idéer och utveckling ...

Vi arbetar med föreläsningar, kurser och workshops som syftar till att sporra människors motivation, nytänkande och arbetsglädje, men också öka insikterna om hur vi påverkar oss själva och andra människor, genom vårt eget sätt att tänka och kommunicera. Söker ni en föreläsning om tankar, ord och påverkan – om idékraft, utveckling och möjlighetsskapande? Vi utformar företagsanpassade föreläsningar för personal- och chefsgrupper. Våra utbildningar sätter fokus på hur otroligt viktiga nya idéer, motivation och utvecklingsarbete är för att skapa och utveckla bra och trivsamma arbetsplatser och framgångsrika organisationer.


Att tala om motivation på jobbet är något som vi behöver göra tillsammans, inte bara under enskilda utvecklingssamtal med chefen en gång om året. Motivation och arbetsglädje på jobbet är långt mer än en chefsfråga. Det är en fråga som angår alla på en arbetsplats och som är ett gemensamt ansvar. Hur stärker vi motivationen hos varandra? Hur coachar, motiverar och inspirerar vi varandra på jobbet? Hur coachar och inspirerar vi varandra till nya steg framåt och till positiva, utvecklande tankar och bra idéer? Hur vi lyckas har otroligt mycket att göra med hur vi bemöter och kommunicerar med varandra – och våra egna tankar och vår egen attityd.

Hur vi bemöter och kommunicerar med varandra påverkar våra tankar och vår motivation, positivt eller negativt. I praktiken, vi påverkar det interna arbetsklimatet, men också vår egen känsla och inställning för vårt jobb, våra kunder och uppdragsgivare, men också vårt förhållningssätt till små och stora utmaningar som vi behöver hantera i vårt arbete.

Bra och utvecklingsinriktade idéer är otroligt viktiga och värdefulla för att utveckla en organisation. De behövs för att lösa problem, för att förebygga problem och för att hantera olika utmaningar. Bra idéer behövs också för att föra en verksamhet framåt på ett positivt sätt. Människors motivation och arbetsglädje är en viktig tillgång i utvecklingsorienterade verksamheter. Ju mer motiverade vi är, desto fler och bättre idéer utvecklar vi. Dessutom, ju mer motiverade vi är desto roligare är det att kläcka bra, användbara och värdefulla idéer.


Motivationsföreläsningar

I våra föreläsningar om motivation, idéutveckling och teamwork talar vi om teman som är viktiga för individ, grupp och organisation. Våra föreläsningar förmedlar inspiration, nyttiga tankeställare och ögonöppnare. Vi får människor att tänka till kring hur man själv tänker, agerar och kommunicerar i sin egen vardag. För hur det än är, vi påverkar både oss själva, våra egna tankar och känslor, men också människorna runt omkring oss med hur vi själva tänker och agerar, verbalt och icke verbalt. Samtidigt höjer eller sänker vi vår egen motivation och andra människors motivation – men också tankeförmåga till att lösa problem, att hitta viktiga lösningar, se nya och värdefulla utvecklingsmöjligheter och att ta nya steg framåt.

I en föreläsning kombinerar vi konkreta tips, verklighetsbaserade exempel och intressant forskning. Vi välkomnar också dialog och erfarenhetsutbyte inom gruppen. I våra föreläsningar lyfter vi också fram både vanliga och onödiga misstag som kan vara enkla att förebygga, om man är uppmärksam på viktiga, psykologiska och kommunikationsmässiga aspekter.

Söker ni en driven och rutinerad utbildningskonsult till er konferens, personaldag, kick-off eller annat event? Varmt välkommen att kontakta oss. Kreativitet 24 erbjuder utbildningskonsulter och föreläsare med mångårig och gedigen erfarenhet av företagsinterna personalutbildningar, chefsutbildningar och inspirationsföreläsningar åt företag. Våra föreläsare om motivation och utveckling har arbetat som chefer, ledare och jobbat aktivt med de här frågorna. De har också gedigna universitetsutbildningar inom psykologi, beteendevetenskap, kommunikation och ledarskap.

Boka en motivationsföreläsare till er arbetsplats

För mer information: Kontakta oss


Fler utbildningar

Fler utbildningar: Föreläsningar

Skapa nya möjligheter

Möjlighetstänkande människor. Vad är möjligt, vad är omöjligt?
Framgångsrika idéer föds av motiverade och engagerade människor.

Läs mer: Kreativt tänkande